محصولات این شرکت دارای طیف وسیعی از نمره ، فیلامنت می باشد. که با تنوع بالغ بر ۲۵۰۰ رنگ مختلف عرضه می گردد.

شایان ذکر است تولید محصولات خاص با توجه به نیاز مشتری امکان پذیر می باشد.

قابلیت انعطاف تولید برای نخ ها و الیاف پلی استر و پلی پروپیلن شرکت سیرنگ به شرح ذیل می باشد.

قابلیت انعطاف تولید برای نخ ها و الیاف پلی استر و پلی پروپیلن شرکت سیرنگ , طیف نمره و فیلامنت های قابل تولید شرکت سیرنگ