در واحد کنترل کیفیت نخ پلی‌استر شرکت سیرنگ (Quality Control Lab) کلیه پارامترها و شاخص‌های محصولات تولیدی اعم از مشخصه‌های قابل اندازه‌گیری نخ همچون نمره نخ، استحکام، نیروی پارگی، ازدیاد طول، جمع شدگی در اثر عملیات حرارتی معین، اینتر مینگل، درصد روغن، نایکنواختی وزنی نخ (اوستر) و … هم‌چنین پارامترهای بصری مانند شید رنگی، پرز و فیلامنت آزاد، نحوه پیچش نخ روی بوبین و … کنترل و ارزیابی می‌گردد.

معرفی واحد کنترل کیفیت نخ پلی‌استر شرکت سیرنگ (Quality Control Lab)

کنترل آزمایشگاهی (Laboratory Quality Control)

در واحد کنترل کیفیت نخ پلی‌استر کارخانجات سیرنگ یزد، کلیه تولیدات از نظر پارامترهای آزمایشگاهی با استفاده از دقیق‌ترین و بروزترین تجهیزات به صورت مداوم و مستمر توسط کارشناسان زبده بررسی گردیده، به گونه‌ای که در هر شیفت تولید نمونه تصادفی مطابق با دستورالعمل تعیین شده و قابل قبول حین تولید انتخاب شده و کلیه مشخصات فیزیکی نخ اندازه‌گیری می‌گردد. چنانچه حتی یکی از موارد با استانداردهای موجود که عمدتا مطابق با استانداردهای بین المللی، استاندارد ملی ایران و سایر استانداردهای تعیین شده از سوی مشتری (مصرف کننده) منطبق نباشد در اسرع وقت به واحد تولید جهت رفع عیب محصول در حال تولید اطلاع‌رسانی می‌شود و در صورت عدم رفع عیب، از تولید محصول نامنطبق جلوگیری به عمل آمده و حتی می‌تواند منجر به توقف خط تولید گردد.

کنترل رنگ (Color Control)

با توجه به تنوع رنگ بالای محصولات که در نوع خود بی‌نظیر است، کنترل رنگ نخ‌های تولیدی با حساسیت بالا و توسط پرسنل مجرب و کار آزموده و با استفاده از دستگاه‌های مدرن تشخیص رنگ به صورت پیوسته انجام می‌شود. در صورت مغایرت نیز بلافاصله به واحد تولید برای توقف خط و رفع عیب اطلاع رسانی شده و محصول نامنطبق از نظر رنگی نیز به صورت کاملا تفکیک شده بسته بندی می‌گردد.
شایان ذکر است کلیه داده های آماری و مستندات کیفی محصولات تولید شده؛ در قالب جمع نتایج آزمایشات کیفی محصول، ثبت سوابق شده تا درصورت نیاز سازمان قابل ارجاع به آن بوده و یا بنا به درخواست در اختیار مشتری و مصرف کننده قرار گیرد.

آزمایشگاه کنترل کیفیت نخ پلی استر کارخانجات سیرنگ

آزمون های قابل انجام بر روی نخ پلی استر در آزمایشگاه سیرنگ