آزمون تعیین نمره نخ پلی‌استر یکی از ده ها آزمونی است که در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت سیرنگ بر روی نخ های فیلامنتی انجام می شود.

در ادامه با مراحل انجام این آزمون آشنا خواهیم شد.

آزمون تعیین نمره نخ پلی‌استر (Linear density of polyester yarn)

بعد از جنس و نوع نخ مشخصه دیگری که در واقع بیانگر ظرافت نخ بوده و به بیان دیگر ضخامت نخ را مشخص می کند نمره نخ یا همان چگالی خطی نخ می باشد.

ویدئو مراحل انجام آزمون تعیین نمره نخ های فیلامنتی در آزمایشگاه شرکت سیرنگ

استانداردهای کاربردی موجود در حوزه تعیین نمره نخ به صورت کلاف؛استاندارد بین المللی ASTM D1907 ، ISO 2060 و استاندارد ملی ایران به شماره ۲۸ می باشد .

آزمون جمع شدگی نخ پلی‌استر (shrinkage of yarn)
ادامه مطلب

دستگاه های مورد استفاده در تعیین نمره نخ ، کلاف پیچ و ترازوی دیجیتال با دقت یک میلی گرم می باشد .
برای تعیین نمره نخ نیاز به داشتن طول مشخصی از نخ بوده که با استفاده از دستگاه کلاف پیچ بدست می آید .

این دستگاه شامل یک شش ضلعی منتظم فلزی است که محیط آن برابر هزار میلی متر یا یک متر می باشد همچنین دارای مکانیزمی است که از روی هم پیچیده شدن لایه های نخ جلوگیری می کند . تعداد دورهای کلاف پیچ نیز قابل تنظیم بوده بدین ترتیب کلاف تهیه شده که دارای طول مشخصی بوده را با ترازو وزن کرده وبا دراختیار داشتن طول و وزن نخ و روابط موجود؛نمره نخ قابل محاسبه است . به عنوان مثال کلافی با ۱۰۰ متر طول که وزن آن برابر ۰/۸۳۱ گرم بوده نمره آن برابر ۱/۸۳ دیتکس می گردد .

آشنایی با نخ سوپر (FDY) کارخانجات سیرنگ
ادامه مطلب

طبق استاندارد ملی ایران محدوده مجاز برای نمره نخ های FDY و POY تا نمره ۹۹ دنیر ۵/۲ ± درصد و برای نخ های با نمره ۹۹ دنیر و بالاتر برابر ۲ ± درصد می بایست در نظر گرفته شود .این در حالی است که برای نخ DTY خود رنگ تا نمره ۱۰۰ دنیر محدوده قابل قبول ۶/۲ ± درصد و بالاتر از ۱۰۰ دنیر برابر ۳ ± درصد می باشد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + 13 =