آزمون استحکام و ازدیاد طول نخ پلی‌استر (Yarn strength test) یکی از ده‌ها آزمونی است. که در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت سیرنگ بر روی نخ های فیلامنتی انجام می شود.

در ادامه با مراحل انجام این آزمون آشنا خواهیم شد.

آزمون استحکام و ازدیاد طول نخ پلی‌استر (Yarn strength test)

با توجه به این که نخ ماده اولیه برای تولید انواع پارچه می باشد، ضروری است که مقاومت و ازدیاد طول نخ ها از طریق یک سیستم تست مقاومت سنجی (استحکام سنج)، تحت آزمایش قرار گیرد. تا از مناسب بودن آن برای تکنیک های سریع تولید امروزه اطمینان حاصل شود. در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت سیرنگ برای اطمینان از دقت و نتیجه تکرار آزمایشات، از سیستم استحکام سنج (CRE) به طور خاص برای تست دقیق نخ های پلی استر فیلامنتی استفاده می شود.

از مشخصه های گسستن یا پارگی نخ و الیاف ، نیرو یا تنش مخصوص تا پارگی ، ازدیاد طول تا حد پارگی و کار تا حد پارگی بوده که بنا به کاربرد نهایی نخ ، هرکدام از این پارامترها می تواند تعیین کننده؛مهم وتاثیرگذار باشد.

آشنایی با نخ پلی ‌استر تابیده (TFO Yarn)
ادامه مطلب

به عنوان مثال درتهیه طنابی که از آن برای بلند کردن اجسام سنگین  استفاده می شود می بایست نیرو یا تنش در موقع پارگی نخ در نظر گرفته شود این در حالی است که برای نخ های تار در بافندگی پارچه می بایست ازدیاد طول نخ مد نظر قرار داده شود و یا طناب کوهنوردی باید از الیافی ساخته شود که دارای کارتا حد پارگی زیاد باشد و لازم نیست که تنش تا حد پارگی آن زیاد باشد.

ویدئو مراحل انجام آزمون استحکام (مقاومت) و ازدیاد طول نخ های فیلامنتی در آزمایشگاه شرکت سیرنگ

مشاهده ویدئو این آزمون و سایر آزمونها قابل انجام بر روی نخ پلی استر در پیج اینستاگرام سیرنگ

آزمون تعیین میزان نا یکنواختی وزنی نخ پلی‌استر (evenness of yarn)
ادامه مطلب

معرفی دستگاه مقاومت سنج نخ (CRE)

برای تعیین نیرو تا حد پارگی یا مقاومت تاحد پارگی نخ (تنش مخصوص) و ازدیاد طول آن طبق استانداردهای بین المللی ASTM D2256  و ISO 2062  یا استاندارد ملی ایران ISIRI 29  می توان از دستگاه مقاومت سنج CRE (دستگاه با نرخ ثابت ازدیاد طول) استفاده کرد. کارکرد این دستگاه به صورتی است که یک سر نخ در فک ثابت و انتهای دیگر آن در فکی که با سرعت ثابت حرکت می کند قرار می‌گیرد. این دستگاه کاملا اتوماتیک بوده و مجهز به سیستمی برای نمایش و ثبت نیرو و ازدیاد طول می باشد و همچنین قادر به ترسیم نمودار تنش – کرنش (Stress/Strain) است که برای تحلیل رفتار الاستیک و پلاستیک نخ می توان از آن استفاده نمود .

روش انجام آزمون

از جمله پارامترهای مربوط به این دستگاه که قبل از انجام آزمون می بایست تنظیم گردد کشش اولیه،طول اولیه نمونه مورد آزمون ، سرعت فک متحرک و نهایتا نمره نخ می باشد که طبق استانداردهای مربوطه تنظیم می شود.

آزمون جمع شدگی نخ پلی‌استر (shrinkage of yarn)
ادامه مطلب

به عنوان مثال برای سنجش پارامترهای استحکام و ازدیاد طول و کار تاحد پارگی نخ FDY صد درصد پلی استر با نمره مشخص ، طول سنجه ۵۰۰ میلی متر ، سرعت فک متحرک  500 میلی متر بر دقیقه و کشش اولیه پنج صدم سانتی نیوتن بر دی تکس تنظیم می شود .

قابل ذکر است طبق استاندارد ملی ایران استحکام نخ FDY حداقل ۴ گرم بر دنیر، استحکام نخ POY حداقل ۲ گرم بر دنیر و برای نخ DTY خود رنگ مقدار استحکام حداقل ۳.۵ گرم بر دنیر درنظر گرفته شده است .

محدوده مجاز ازدیاد طول نخ FDY بین ۱۸ تا ۴۸ درصد و برای نخ POY بین ۱۰۰ تا ۱۷۰ درصد و برای نخ DTY بین ۱۷ تا ۳۰ درصد تعریف شده است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده + یازده =